Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται πλέον όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Καρδίτσας. Σε όλα τα τμήματα τηρούνται πλέον τα ενδεδειγμένα μέτρα. Ειδικότερα για την Κτηνιατρική Σχολή σύμφωνα με φοιτητές φυλάσσεται πλέον ο χώρος του πάρκινγκ και όλοι εισέρχονται στο κτίριο από την κεντρική είσοδο όπου γίνεται ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα