Σε… τροχιά υλοποίησης αναμένεται να εισέλθει το έργο της μετατροπής της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας έχει εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανακήρυξη του αναδόχου. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 760.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα