Σε υψηλά επίπεδα η στάθμη

Στα 789,21 μέτρα βρίσκεται η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα, σε αρκετά ικανοποιητικό ύψος. Σε αυτό συνέβαλαν αναμφίβολα οι βροχές και τα χιόνια, το λιώσιμο των οποίων αναμένεται να εμπλουτίσει κι άλλο τον ταμιευτήρα. Ευελπιστούμε ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με τα υψηλότερα δυνατά αποθέματα ύδατος.
Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα παραμένει επιτακτική η ανάγκη καταγραφής του αναγλύφου του πυθμένα του ταμιευτήρα της λίμνης Πλαστήρα, προκείμενου να διαπιστωθεί
το καταστροφικό «αποτύπωμα» που άφησε ο «Ιανός» με τα φερτά υλικά που έπεσαν από τους χειμάρρους. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει τη συνδρομή του υπουργείου ή της περιφέρειας για να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, ώστε αφενός να ξεκαθαρίσει η εικόνα,  αφετέρου να καθοριστεί ένα νέο οικολογικό όριο.
Κ.Π.