Σε φάση υλοποίησης αναμένεται να εισέλθει το έργο της βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καρδίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκ ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, με βάση το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο οποίος υπέβαλε προσφορά με έκπτωση 56,4%.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από τα Τακτικά έσοδα του Δήμου Καρδίτσας.
Το έργο θα εξελιχθεί στα όρια 15 Κοινοτήτων του Δήμου καθώς και σε δύο αγροτικές περιοχές της κοινότητας Καρδίτσας. Αναλυτικότερα με βάση την τεχνική περιγραφή της σχετικής μελέτης, θα γίνουν επεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και γεωργική γη (οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις συνοδεύονται από έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας).
Οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις και στους οποίους υπάρχει υγιές στρώμα από αμμοχάλικο ποταμού  είναι στις Τ.Κ.:

–Αγ. Θεόδωροι (θα γίνει σε τρείς τοποθεσίες , μήκος παρέμβασης 840,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Μέλισσα (θα γίνει σε τρείς τοποθεσίες μήκος παρέμβασης 600,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Πτελοπούλα  ( μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Σταυρός ( μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Μακρυχώρι ( μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Κρύα Βρύση  ( μήκος παρέμβασης 1.000,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Ξυνονέρι ( μήκος παρέμβασης 550,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Γεωργικό ( μήκος παρέμβασης 300,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Φράγκο ( μήκος παρέμβασης 550,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Ραχούλα ( μήκος παρέμβασης 550,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Αμπελικό ( μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Καταφύγι ( μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Καλλίθηρο ( μήκος παρέμβασης 550,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Απιδιά ( μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Καρδίτσα ( θέση Τσαπόχα ) ( μήκος παρέμβασης 400,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Καρδίτσα ( θέση beton Μηχανικών ) (μήκος παρέμβασης 300,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )

–Καρδιτσομάγουλα (μήκος παρέμβασης 300,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος)

–Αγιοπηγή (μήκος παρέμβασης 500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 7,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )