Στην ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων της Λίμνης Πλαστήρα συνέβαλαν οι βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του Μαρτίου και του Απριλίου.
Ο άνυδρος χειμώνας είχε περιορίσει σημαντικά τα αποθέματα νερού της λίμνης, η οποία βρέθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, απειλώντας ακόμη και την τροφοδοσία των καλλιεργειών στη φετινή αρδευτική περίοδο.
Οι βροχοπτώσεις και το χιόνι που έπεσε στον ορεινό όγκο τις τελευταίες 40 ημέρες, εμπλούτισαν σημαντικά τα αποθέματα του ταμιευτήρα. Η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα σήμερα βρίσκεται στα 789,50 μέτρα. Πέρυσι τέτοια περίοδο το ύψος της στάθμης ήταν 790,30 μέτρα.
Σε διάστημα ενός μηνός, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κώστα Νούσιο, τα αποθέματα της λίμνης αυξήθηκαν περίπου κατά 40 εκατομμύρια κυβικά νερού. Συγκεκριμένα στις αρχές Μαρτίου το ύψος της στάθμης είχε διαμορφωθεί στα 787, 65 μέτρα, κάτι που σημαίνει ότι ανέβηκε περίπου δύο μέτρα σε διάστημα ενός μηνός.
Επίσης ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως ο ταμιευτήρας, ως καταληκτικό σημείο, συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νερό από το χιόνι που λιώνει στις κορυφές των Αγράφων. Αυτό σημαίνει ότι η φετινή αρδευτική περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει με ακόμη υψηλότερα αποθέματα.