Στα… χαρτιά φαίνεται πως θα μείνει το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη ηλικία, που είχε σχεδιαστεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργηθεί στην Καρδίτσα. Το συγκεκριμένο τμήμα και ακόμη 36 σε όλη τη χώρα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, με την
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), να μην ανάβει το «πράσινο φως». Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), παρότι ο νόμος προέβλεπε τη συμβολή της.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα