Δύσκολες μέρες περνούν οι χοιροτρόφοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι τιμές στο χοιρινό κρέας, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην πλειονότητα των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων, έχουν πάρει την κατηφόρα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί λόγω των αυξήσεων στις ζωοτροφές και στην ενέργεια.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα