εράστια διακύμανση στις τιμές αγοράς αγροτικής γης σε ολόκληρη την ΕΕ διαπιστώνει η  urostat, τόσο από χώρα σε χώρα όσο και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Στη Θεσσαλία   2  μέση αξία αγοράς αγροτικής γης διαμορφώνεται στα 1.286 ευρώ το στρέμμα. Η εν λόγω αξία είναι η 9η στη σειρά κατάταξης μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Στοιχεία για το κόστος της αγροτικής γης σε ολόκληρη της επικράτεια της Ευρωπαϊκής Έν σης δημοσίευσε η Eurostat, με την Ελλάδα να σημειώνει την τέταρτη υψηλότερη κορυφή  τα  ερίπου 6.000 ευρώ το στρέμμα μετά τα Κανάρια νησιά, την Ολλανδία και την Ιταλία, διατηρώντας όμως μέση αξία ανά στρέμμα αγροτικής γης στα 1.220 ευρώ το στρέμμα. Ανά περιφέρεια, το κόστος αγροτικής γης στην Ελλάδα ξεκινά από 7.700 ευρώ το στρέμμα στα περίχωρα της Αττικής, με τη Δυτική Μακεδονία να διαμορφώνει τις χαμηλότερες τιμές στα 624  υρώ το στρέμμα. Να σημειωθεί ότι η τάση στη χώρα είναι γενικά πτωτική, με τη εθνική μέση τιμή το 2011 να διαμορφώνεται στα 1.539 ευρώ το στρέμμα, έναντι των 1.220 που είναι σήμερα. Μετά την Αττική τις υψηλότερες τιμές στην αξία της αγροτικής γης διαμορφώνουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με 5.566 ευρώ το στρέμμα. Ακολουθούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με 3.793 ευρώ το στρέμμα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδση του «Νέου Αγώνα.»