Σε αγώνα δρόμου καλούνται να επιδοθούν τις ημέρες αυτές οι γνωμοδοτικές επιτροπές στους Νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας προκειμένου να ολοκληρώσουν τις
αξιολογήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης και να ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη του μήνα οι πίνακες με τους δικαιούχους του προγράμματος.
Η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονίκη εντείνει τις πιέσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, με τους ενδιαφερόμενους αγρότες στην Καρδίτσα και την υπόλοιπη Θεσσαλία να αναμένουν εναγωνίως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε όλη τη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί περίπου 1.800 αιτήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών, εκ των οποίων οι 400 στο Νομό Καρδίτσας.
Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι στην ουσία επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης για την
ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας του σύγχρονου αγρότη, που θα θελήσει να υλοποιήσει πρωτότυπα και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, δηλαδή, εξοπλισμοί, τρακτέρ, εργαλεία κ.λπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Νομό Λάρισας η διαδικασία της δεύτερης (γνωμοδοτικής) αξιολόγησης ολοκληρώθηκε πριν τα Χριστούγεννα. Στους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων απομένουν ελάχιστοι φάκελοι, ενώ οι περισσότερες εκκρεμότητες φαίνεται πως καταγράφονται στη Μαγνησία.
H διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί στo σύνολο της περιφέρειας Θεσσαλίας ώστε οι φάκελοι των Σχεδίων Βελτίωσης να σταλούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ύστερα από την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος 10-15 ημερών για τον απαιτούμενο
διοικητικό έλεγχο, να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Στόχος είναι η έκδοση των αποφάσεων ένταξης έως το τέλος του μήνα, με την έκθεση Agrotica να αποτελεί «ορόσημο», κάτι που σημαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι διαδικασίες θα
πρέπει να ολοκληρωθούν ενός των επόμενων ημερών.