Το «πράσινο φως» στη μεταφορά του έργου κατασκευής του δικτύου αποχέ- τευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της Λίμνης Πλαστήρα από το πρόγραμμα «Φι- λόδημος» στο «Αντώνης Τρίτσης», άναψε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λ. Πλαστήρα. Το έργο έχει χρηματοδότηση ύψους 9,4 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα