Στο δίκτυο «Πίνδος» ο Δήμος Σοφάδων

Τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο «Πίνδος» αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ένταξη στο δίκτυο των δήμων της Πίνδου, ορίζοντας ως εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ραγιά Παύλο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσιώτα Γεώργιο. Στο Δίκτυο συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Αργιθέας, Λ. Πλαστήρα και Μουζακίου από το Ν. Καρδίτσας.