Καταστροφική για τους περισσότερους από τους 25.000 Έλληνες μελισσοκόμους τονίζει, η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), πως είναι η Υπουργική Απόφαση 140/106513 που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου καθώς, μεταξύ άλλων, προβλέπει για διοικητικές παραβάσεις πέρα από το χρηματικό πρόστιμο και την παύση κάθε δραστηριότητας του μελισσοκόμου για ένα ή δύο έτη!

Επιπλέον, προβλέπεται διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος σε όλους τους μελισσοκόμους κάτι που αποτελεί αρνητική διάκριση και προσβολή, όταν όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι ελέγχονται από 5-10% Επί της ουσίας, είναι ανεφάρμοστη από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ).

Επίσης, πλήθος άλλων αστοχιών, αρνητικών διακρίσεων, παραβλέψεων και αντιθέσεων με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς επιβάλλουν την ακύρωση της Απόφασης αυτής και για αυτό η Ο.Μ.Σ.Ε. κατέθεσε αίτηση ακύρωσής της στο ΣτΕ.

Αναλυτικότερα, σε επιστολή του προέδρου της Ο.Μ.Σ.Ε., κ. Βασίλη Ντούρα, με την οποία ζητείται η στήριξη των κομμάτων της βουλής, αναφέρονται σχετικά τα εξής:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»