Συνεργασία BASF με τις επιχειρήσεις ΒΙΟΛΑΡ & Β. ΜΑΡΚΟΥ στο πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax (CSF)

Η αποδοχή και η συνεχιζόμενη αύξηση εδραιώνονται περαιτέρω αφού όλοι οι συμμετέχοντες αποκομίζουν χειροπιαστά οφέλη