Εφάπαξ ενίσχυση αποχώρησης από το αγροτικό επάγγελμα, ετήσιο πριμ για πρόωρη συνταξιοδότηση και χρηματοδότηση συμπράξεων νέων και μεγάλων σε ηλικία αγροτών στα πλαίσια της κληρονομικής διαδοχής. Αυτή είναι η τριάδα ειδικών κινήτρων, που μάλιστα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, τα οποία εξετάζουν να ενεργοποιήσουν οι εθνικές αρχές στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ώστε να καλυφθεί εν μέρει ο στόχος «Στήριξη ανανέωσης γενεών» που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες ως προαπαιτούμενο για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα