Την παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Ιουνίου για την περάτωση της εργολαβίας που αφορά την ύδρευση της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εν λόγω παράταση αφορά την αποπεράτωση τεχνικών, οικίσκων και των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στα δίκτυα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο «Νέος Αγών» από τον Ειδικό Σύμβουλο σε θέματα έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουτρομάνο, το υποέργο του Διυλιστηρίου έχει ολοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα – καιρού επιτρέποντος- θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές λειτουργίες.

Να σημειώσουμε, όπως είχε γράψει σε παλιότερο ρεπορτάζ η εφημερίδα, ότι για το υποέργο του διυλιστηρίου είχε δοθεί παράταση ενός μηνός έως το τέλος Φλεβάρη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»