Με τέσσερις κλίνες ΜΕΘ και σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα θα ενισχυθεί το Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέκρινε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 του έργου «Ενίσχυση της λειτουργίας ΜΕΘ του Γ.Ν. Καρδίτσας με ιατροτεχνολογιακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Ο νέος εξοπλισμός

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας ώστε να λειτουργεί με σύγχρονα πρότυπα και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που εμφανίζονται σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων όπως η παρούσα λόγω της πανδημίας COVID19.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»