Το αίτημα της βελτίωσης του περιφερειακού δρόμου της πόλης των Σοφάδων (Ε30) είναι παλιό και συζητιέται εδώ και χρόνια. Είναι θετικό λοιπόν το γεγονός ότι, επιτέλους, ήρθε η ώρα της υλοποίησής του, καθώς η πρόσφατη ανακοίνωση δημοπράτησης της μελέτης του έργου «παράκαμψη Σοφάδων» προϋπολογισμού 322.589,65 ευρώ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να τονίσουμε όμως και να θέσουμε υπόψη σας ότι αυτό το σημαντικό έργο κινδυνεύει να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα κυρίως.

1. Σε κατοίκους της πόλης και συγκεκριμένα του οικισμού Ταυρωπού που αν και σήμερα ζουν στο έσχατο πολεοδομικό τμήμα του οικισμού των Σοφάδων εντούτοις συνδέονται συνεκτικά και λειτουργικά με όλον τον πολεοδομικό ιστό της πόλης επί πολλές δεκαετίες. Τώρα πλέον φαίνεται ότι πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι θα ζούμε πλέον απομονωμένοι από την υπόλοιπη πόλη και ότι για την καθημερινή μας μετακίνηση, ακόμα και για το super market που απέχει 100 μέτρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτοκίνητο για να διανύσουμε 5 χιλιόμετρα κάνοντας τον κύλο της πόλης.

2. Σε επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι κυρίως δυτικά του περιφερειακού δρόμου οι οποίοι είναι πιθανόν πλέον να χάσουν από πελάτες ολόκληρη την πόλη των Σοφάδων.

3. Στο σύνολο της πολύπαθης αγοράς της πόλης των Σοφάδων .

4. Αλλά και δευτερευόντως σε κατοίκους των κοινοτήτων της Αγίας Παρασκευής, της Αμπέλου, του Δασοχωρίου, του Μελισσοχωρίου κ.λπ. που σήμερα έχουν πρόσβαση στην έδρα του Δήμου από την είσοδο της Ν. Πλαστήρα. Τα προβλήματα ανακύπτουν λόγω της παράλειψης κατασκευής κόμβου στη διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου με την οδό Ν. Πλαστήρα που σήμερα αποτελεί το βασικότερο ίσως σημείο πρόσβασης της έδρας του Δ. Σοφάδων και εξυπηρετεί όλους τους προαναφερόμενους. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα συνοδευόμενες από τις σχετικές δηλώσεις του Περιφερειάρχη, που όλα ανεξαιρέτως μιλούν για «κατασκευή δύο ιδόπεδων κόμβων, ο ένας για την είσοδο-έξοδο στον οικισμό των Σοφάδων και ο άλλος για τη σύνδεση της Εθνικής οδού με την Ε-65». Απ’ όσο γνωρίζουμε η παράλειψη αυτή δεν υπήρχε σε παλιότερη μελέτη οδοποιίας.

Αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς ότι το νέο δεδομένο της λειτουργίας του Ε-65 επιβάλει τη δημιουργία κόμβου για τη σύνδεση της Εθνικής οδού με την Ε-65. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά που γεννήθηκαν σε όλους όσοι άμεσα θιγόμαστε για τα οποία ζητάμε απαντήσεις από τους εμπλεκόμενους:

1. Γιατί καταργήθηκε ο κόμβος που προβλεπόταν στην παλιότερη μελέτη οδοποιίας του περιφερειακού δρόμου Σοφάδων στο σημείο της διασταύρωσης με την οδό Ν. Πλαστήρα;

2. Ποιοι ήταν εκείνοι που πρότειναν και αποφάσισαν την κατάργησή του;

3. Για ποιους λόγους αποτελεί αναγκαιότητα η κατάργηση του συγκεκριμένου κόμβου; Πέραν όμως των απαντήσεων που νομίζουμε ότι δικαιούμαστε θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ξαναδείτε το θέμα έτσι ώστε να προβλεφθεί η κατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε όλα όσα αναφερθήκαμε. Έπονται υπογραφές 88 δημοτών, παραθέτουμε ενδεικτικά τις πρώτες τέσσερις.

1. Γκαντής Αθανάσιος (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου)

2. Αδαμόπουλος Παναγιώτης (πρώην Πρόεδρος Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής)

3. Πόπωτας Τηλέμαχος (πρώην Δήμαρχος Σοφάδων)

4. Κάιας Φώτης (πρώην Αντιδήμαρχος Σοφάδων)