Συνθήκες κατάλληλες για τη φοίτηση μαθητών ΑμεΑ δημιουργεί στα σχολεία του Δήμου Καρδίτσας, η δημοτική αρχή. Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” θα κατασκευαστούν σε σχολικά κτίρια ράμπες και WC για μαθητές με αναπηρίες, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο της καθημερινότητά τους στα σχολεία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα