Η Καρδίτσα τίμησε την 48η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με συγκεντρώσεις και πορεία που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα