Με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες σε αίμα λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας σε συνεργασία με το σύλλογο εργαζομένων του Δήμου αναλαμβάνει σχετική πρωτοβουλία. Ειδικότερα ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος και ο αντιδήμαρχος κ.  Αριστ. Σπάνιας κατόπιν σχετικής συζήτησης με τον πρόεδρο του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου κ. Απ. Ταξιάρχη  αποφάσισαν τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Η όλη δράση γίνεται μετά από σχετική συνεννόηση με τον Διευθυντή της αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ν. Καρδίτσας κ. Κ. Αθανασίου.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου που επιθυμούν να δώσουν αίμα μπορούν να μεταβούν είτε στο νοσοκομείο στο τμήμα αιμοδοσίας,  είτε στο ΚΑΠΗ  που βρίσκεται επί των οδών Λαχανά και Ηπείρου   όπου έχει παραχωρηθεί από το δήμο σχετικός χώρος στην αιμοδοσία του νοσοκομείου για να γίνεται εθελοντική αιμοδοσία. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί αίμα που θα στηρίξει τις ανάγκες του νοσοκομείου μας.

Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή 4 και 5 Φεβρουαρίου αντίστοιχα και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 στα δύο σημεία που προαναφέρθηκαν.