Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως φορέα υλοποίησης, και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για την υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας ενέκρινε το περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1,5 εκ ευρώ και ως σκοπό έχει την επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας (θερμική άνεση, καλύτερες συνθήκες τεχνητού φωτισμού κ.λ.π.) στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.
Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε αναλάβει μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να «ωριμάσει» τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης των Δικαστικών Μεγάρων Καρδίτσας και Λάρισας,  εκπονώντας τις αναγκαίες μελέτες.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, φωτοβολταικό σύστημα, φωτιστικά τεχνολογίας Led,  σύστημα μηχανικού αερισμού, συστοιχία αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων, εσωτερική μόνωση κελύφους και μόνωση κάτω από την οροφή.
Το σύνολο των παρεμβάσεων στα συστήματα οδηγεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία Α, ενώ το σύνολο των παρεμβάσεων στο κέλυφος οδηγεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία Γ. Με τις παρεμβάσεις, στο αναβαθμισμένο  κτίριο επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά 88,1% και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 75,9%. Το λειτουργικό κόστος μειώνεται  από  72.564  ευρώ σε 9.894,20 ευρώ και η κατανάλωση καυσίμων από 245,9  KWh/m2  σε 35 Kwh/m2.

Ενδεικτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες:

1. Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες.

2. Θερμομόνωση οροφής

3. Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους

4. Προσθήκη μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

5. Καθαίρεση και αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων του κτηρίου

6. Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού σε διάταξη συστοιχίας και

σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο τερματικών μονάδων

7. Τοποθέτηση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού, μονάδες VAM με

σύστημα αεραγωγών στις δικαστικές αίθουσες και στους κοινόχρηστους

διαδρόμους.

8. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα

τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

9. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ονομαστικής ισχύος

17,36 KWp

10. Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS)