Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης.
Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκου, ο οποίος είπε ότι οι Πρόεδροι των χωριών το πρώτο πράγμα που ζητούν είναι η κατασκευή παιδικών χαρών και πλατειών.
Δυστυχώς, υπάρχουν χωριά που δεν έχουν ακόμη παιδικές χάρες, να παίξουν αυτά τα  λιγοστά παιδιά που έχουν απομείνει στην ύπαιθρο.
Κ.Φ.