Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στη Βόρειο Εύβοια, στη Βόρειο Αττική, στην Ηλεία, στη Μάνη και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκφράζει την αλληλεγγύη και στήριξή του στους πυρόπληκτους κατοίκους και επαγγελματίες των περιοχών αυτών και στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη αντιμετώπισης του φαινομένου σε όλα τα μέτωπα, και μεταξύ άλλων επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει στα δασικά οικοσυστήματα και ιδιαίτερα στα μεσογειακά, όπως αυτά του ελλαδικού χώρου. Οι πιθανότητες μάλιστα της συχνότητας εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, αναμένεται να αυξηθούν στα αμέσως επόμενα χρόνια, ως μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν σήμερα πέντε (5) Δασολογικά Τμήματα από τα οποία αποφοιτούν Δασολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, έχοντας ως ένα από τα κύρια γνωστικά τους αντικείμενα την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και την επιστημονική – τεχνοκρατική εμβάθυνση του πολυλειτουργικού τους ρόλου σε όλο το φάσμα των πολύπλοκων διεργασιών κα διαδικασιών που τα διέπουν. Οι απόφοιτοι αυτοί, ως ειδικοί επιστήμονες, στελεχώνουν τη Δασική Υπηρεσία και άλλους φορείς του Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο τη διαχείριση – προστασία – ανάπτυξη των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος και ολόκληρου του τομέα της πρωτογενούς, αλλά και της δευτερογενούς παραγωγής που συνδέεται με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί πολύτιμη γνώση που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Δυστυχώς όμως, παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες ότι υπάρχει μια σταθερά σταδιακή υποβάθμιση στον τομέα των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, τα οποία χρήζουν αναθεώρησης.

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της επιστημονικής του εξειδίκευσης αλλά και της κοινωνικής του ευθύνης, επισημαίνει τους παρακάτω άξονες ανάληψης δράσης και επανασχεδιασμού της πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»