Αποκαθίσταται ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στη Μητρόπολη Καρδίτσας που κτίστηκε το 1832 με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Μητρόπολη Καρδίτσας» προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Κύριος Δικαιούχος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων.

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κ.κ. Τιμόθεο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αναδεικνύουμε τον Ιερό του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού της Μητρόπολης που κτίστηκε το 1832» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η αποκατάσταση και ανάδειξή του αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του μνημείου, στην περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας του και στην ενίσχυση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, διασυνδέοντας τις ανατολικές με τις δυτικές περιοχές της Θεσσαλίας και προάγοντας την αλληλεπίδραση πολιτισμού και τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού της Μητρόπολης. Κτίστηκε το 1832, όπως αναγράφεται στο ανάγλυφο περίθυρο της νότιας εισόδου. Στην ίδια επιγραφή αναφέρεται και η χρονολογία 1909, η οποία ενδεχομένως μαρτυρεί την έναρξη επέκτασης της εκκλησίας προς τα δυτικά.

Στο θύρωμα της δυτικής εισόδου αναγράφεται η ημερομηνία ΜΑΡΤ-28-1910 που προσδιορίζει το τέλος των εργασιών της προσθήκης. Ο ναός είναι κτισμένος σε χώρο αρχαίου ιερού. Η εκκλησία είναι εγκαταλελειμμένη από τη δεκαετία του ’70, όταν κτίστηκε δίπλα ο καινούριος ναός του Αγίου Γεωργίου. Παρουσιάζει πολλά δομοστατικά προβλήματα, ρηγματώσεις των τoίχων και αποκολλήσεις μικρών και μεγάλων επιφανειών των επιχρισμάτων.

Οι εργασίες ανά Υποέργο είναι:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Αποκατάσταση μνημείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Μητρόπολη Καρδίτσας»:

• Εργασίες για την αναίρεση των δομικών, οικοδομικών, λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων του ναού και αποκατάσταση του σύμφωνα με την μελέτη.

• Διενέργεια διερευνητικών τομών περιμετρικά του ναού για τον έλεγχο των θεμελίων.

• Κατασκευή κρυφοσενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα.

• Καθαρισμός των αρμών, καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων, αρμολόγημα, εφαρμογή συγκολλητικών ενεμάτων

• Αποξήλωση του υπάρχοντος γείσου και ανακατασκευή του.

• Αποκατάσταση/αντικατάσταση της στέγης.

• Αντικατάσταση των πλακιδίων του δαπέδου με χειροποίητα κεραμικά πλακίδια 30χ30 εκ.

• Αντικατάσταση κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) και κιγκλιδωμάτων παραθύρων.

• Τοπικές αρμολογήσεις, και καθαρισμοί των επιφανειών και αντικατάσταση των μεταλλικών ελκυστήρων με νέους ίδιας διατομής στο καμπαναριό. Επισκευή-αποκατάσταση της σιδερένιας κλίμακας για την πρόσβαση στον όροφο.

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μνημείου σύμφωνα με την μελέτη

• Προμήθεια φορητών μεταλλικών ραμπών για ΑμεΑ.

• Συντήρηση και επέκταση της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

• Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών (Η/Μ μελέτη – Μελέτη Πυροπροστασίας και Στατική μελέτη ενίσχυσης θεμελίων)

• Έκδοση έντυπου υλικού και σε γραφή Braille και φωτογραφική τεκμηρίωση.

• Οργάνωση εργοταξίου (ικριώματα, σήμανση κ.α.).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Συντήρηση των τοιχογραφιών, του τέμπλου, των φορητών εικόνων και των ανοιγμάτων του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Μητρόπολη Καρδίτσας» :

Α. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών

• Στερέωση σαθρού υποστρώματος

• Στερέωση αποκολλημένου υποστρώματος

• Στερέωση ζωγραφικού στρώματος

• Στεφανώματα με νέο κονίαμα

• Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας, αφαίρεση των αλάτων

• Αφαίρεση των τσιμεντοκονιαμάτων και επιχρισμάτων ασβέστη

• Εξέταση των επιζωγραφίσεων με φασματοσκοπικές μεθόδους

• Αισθητική αποκατάσταση

• Αφαίρεση ηλεκτρολογικού υλικού

• Περιβαλλοντικός έλεγχος

Β. ΤΕΜΠΛΟ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Εργασίες συντήρησης του τέμπλου:

• Απεντόμωση

• Στερέωση ξύλινου φορέα

• Καθαρισμός της εμπρόσθιας και πίσω όψης

• Αφαίρεση – μόνωση οξειδωμένων καρφιών και αντικατάσταση με ανοξείδωτες βίδες

• Επίχρισμα με προστατευτικό υλικό

2. Εργασίες συντήρησης των φορητών εικόνων:

• Απεντόμωση

• Στερέωση του ζωγραφικού στρώματος και της προετοιμασίας

• Στερέωση ξύλινου υποστρώματος

• Συγκόλληση

• Τοποθέτηση νέων τρέσων όπου είναι αναγκαίο

• Καθαρισμός ζωγραφικής και πίσω όψης

• Αισθητική αποκατάσταση

• Μόνωση μεταλλικών καρφιών

• Επίχρισμα με βερνίκι

• Επανατοποθέτηση στο τέμπλο

3. Εργασίες συντήρησης των ελαιογραφιών:

• Αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων

• Αφαίρεση από το ξύλινο υποστήριγμα

• Φοδράρισμα

• Τοποθέτηση σε νέα τελάρα

• Συγκόλληση σκισιμάτων

Γ. ΛΙΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εργασίες συντήρησης των λίθινων στοιχείων των ανοιγμάτων

• Απομάκρυνση των αλλεπάλληλων στρωμάτων ασβεστοχρισμάτων