Δανειακός προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τσιάκος, η δόση δανείου προς της Alpha Bank αυξήθηκε στα 1,9 εκ. ευρώ (από 1,1 εκ ευρώ) ετησίως.

Το αίτημα που είχε καταβάλει η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου για ρύθμιση του δανείου με εχέγγυο ένα μέρος των πόρων από τα ανταποδοτικά τέλη, δεν έγινε δεκτό από την αρμόδια θεσμική αρχή.

Πλέον η νέα δημοτική αναζητά τρόπους για  την ρύθμιση του δανείου, το οποίο προκαλεί σημαντικά οικονομικά προβλήματα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»