Τρία νέα έργα προτείνει προς ένταξη στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ο Δήμος Καρδίτσας με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και κοινωνικών συνθηκών στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα