Με τρία νέα απορριμματοφόρα θα ενισχυθεί ο στόλος του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος δυστυχώς αποτελείται κυρίως από οχήματα παλιά και φθαρμένα. Η Δημοτική Αρχή υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια πιο καθαρή πόλη, δρομολογεί την προμήθεια τριών νέων απορριμματοφόρων τα οποία με την παραλαβή τους θα συνδράμουν στην προσπάθεια
για μια πιο καθαρή πόλη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα