Περισσότεροι από 1.700 Καρδιτσιώτες εκτιμάται ότι θα ακινητοποιήσουν τελικά τα οχήματά τους για το 2020 καθώς μέχρι και την τελευταία στιγμή παραδίδουν πινακίδες κυκλοφορίας όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας.

Μόνο τις τρεις τελευταίες ημέρες είχαν προσέλθει στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ Καρδίτσας περίπου 1400 Καρδιτσιώτες για να παραδώσουν τις πινακίδες.

Αλλωστε δεν είναι λίγοι όσοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στο βάρος των Τελών Κυκλοφορίας, αλλά και στο υψηλό κόστος ασφάλισης και στις υψηλές τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.