ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

«Θηριώδη» πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία κλιμακωτά φθάνουν έως το 5,19% το 2022 , αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 4,77 δις ευρώ στην πενταετία 2018 – 2022 μέρος των οποίων θα προέλθει απότην συρρίκνωση του αφορολόγητου και μέσο ρυθμόανάπτυξης 2,16% προβλέπει το νέο ΜεσοπρόθεσμοΠλαίσιο ΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής του υπουργείου Οικονομικών το οποίοθα κατατεθεί στην Βουλήμαζί με το πολυνομοσχέδιομε τα προαπαιτούμενα τηςτέταρτης αξιολόγησης.

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Μάλιστα το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην αξιολόγηση του κάνειαναφορά σε υπεραισιόδοξες προβλέψεις όσοναφορά την αύξηση τουΑΕΠ.Συγκεκριμένα στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής2019 – 2022 διατυπώνεται ηεκτίμηση πως το πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος θαδιαμορφωθεί στο 3,56% τουΑΕΠ , το 2019 στο 3,96% ,το 2020 θα ανέβει στο4,15% , το 2021 στο 4,53%και θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ το 2022κλείνοντας στο 5,19% τουΑΕΠ.Κι όλα αυτά παρότι ησυμφωνία με τους δανειστές προβλέπει πλεονάσματα 3,5% ετησίως.Μάλιστα στο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται συγκράτηση των δαπανών στα 86με 87,5 δις ευρώ και αύξησητων εσόδων από τα 86,86δις ευρώ εφέτος στα 91,63δις ευρώ το 2022 (+4,77 διςευρώ). Στοιχείο που μαρτυρά ότι η για ακόμη μίαφορά το υπερπλεόνασμα θαβασιστεί στα έσοδα.