Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση (όσοι δεν την
έχουν ήδη υποβάλει) οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέθεσαν φάκελο αποζημιώσεις για τις ζημιές του «Ιανού» σε μηχανολογικό εξοπλισμό, έγγειο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα