Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 2ου-5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας», προϋπολογισμού 1.264.325.65 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Κύριος, δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Καρδίτσας, που προχωρά άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη υλοποίησης του έργου.
« Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, εκσυγχρονίζουμε τις εκπαιδευτικές υποδομές σε ένα ακόμη σχολείο στην πόλη της Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Βελτιώνουμε τις συνθήκες εκπαίδευσης και αποδίδουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχολικό κτίριο με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα έργα που στρατηγικά σχεδίασε και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 54 δημοσίων κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Πρόκειται για έργα που έχουν επιλεγεί στα 200 καλύτερα «πράσινα» έργα του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η αναβάθμιση του 2ου- 5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας
Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου του 2ου-5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών
-Θερμομόνωση οροφής
-Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων
-Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου led.
Με τη λειτουργία του έργου προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.