Φωτισμένο σε τόνους πορτοκαλί θα είναι αύριο Σάββατο, το Δημαρχείο της Καρδίτσας. Η συμβολική αυτή ενέργεια αποφασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και συνδέεται με τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας για την πολλαπλή σκλήρυνση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα