Χαλασμένο είναι το μηχάνημα τοποθέτησης της κάρτας που απαιτείται για τη χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή του Αθλητικού Πάρκου.
Η αρμόδια υπηρεσία καλείται να επιληφθεί του θέματος.
K.Π.