Δέσμη μέτρων βοήθειας ύψους 21,6 εκ ευρώ προς την Ελλάδα για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Ιανό» πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση ενίσχυσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν πρότεινε χρηματοδοτική στήριξη ύψους 86,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για την παροχή βοήθειας στον πληθυσμό αρκετών περιοχών στη Γαλλία και την Ελλάδα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2020.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»