Κάθετα αντίθετη στο ενδεχόμενο συγχωνεύσεων τμημάτων στα γυμνάσια και λύκεια του νομού είναι η ΕΛΜΕ Καρδίτσας η οποία πραγματοποίησε χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα