Το συνολικό ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους κατανέμεται με απόφαση του αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας.
Για τους Δήμους του Ν. Καρδίτσας, η επιχορήγηση προσεγγίζει το 1 εκ ευρώ. Συγκεκριμένα ανά Δήμο έχει ως εξής:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα