Με μόλις 3,9 εκατομμύρια αγροτών, ήτοι 8 αγρότες ανά 1000 κατοίκους, άρα και με μικρότερη παραγωγή τροφίμων κινδυνεύει να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2040, σύμφωνα με τη μελέτη «Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Μοντέλου» για την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα