Η ποιότητα και η προστιθέμενη αξία του βαμβακιού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των εισηγήσεων που πραγματοποιήσεων οι ομιλητές
στο προχθεσινό 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε στη Λάρισα. Τόσο ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος, όσο και ο υπουργός στάθηκαν στα δύο αυτά  ζητήματα, με τον δεύτερο μάλιστα να σημειώνει ότι παίρνοντας το βαμβάκι  προστιθέμενη αξία, θα μπορέσει αν ικανοποιηθεί το βασικό αίτημα των παραγωγών για δίκαιη τιμή.
Το ελληνικό βαμβάκι, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική προστιθέμενη αξία κάτι που αποτυπώνεται και στις εξαγωγές. Αξία την οποία όμως δεν καρπώνονται οι παραγωγοί παρά την ποιότητα της παραγωγής. Υπάρχει άραγε
βαμβακοκαλλιεργητής στον κάμπο της Καρδίτσας που να νιώθει ικανοποιημένος από την τιμή που έλαβε τα τελευταία χρόνια με βάση την ποιότητα του βαμβακιού που παρήγαγε;
Κι όμως αντί ο υπουργός να μπει στην ουσία του ζητήματος, χρησιμοποιεί
την ίδια ξύλινη γλώσσα και βάζει κομματικές ταμπέλες, προχωρώντας στη
δημιουργία εντυπώσεων. Μόνο που το συγκεκριμένο θέμα αφορά το σύνολο των παραγωγών, οι οποίοι νιώθουν αδικία και απογοήτευση…
Κ.Π.