Κανονικά διεξάγεται σήμερα Σάββατο 4 Μαρτίου ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ σε όλη την Ελλάδα.

Οι Καρδιτσιώτες που υπέβαλλαν αίτηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι περίπου 1300 και θα προσέλθουν στα επτά εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο Νομό ως εξής:

-2ο ΓΕΛ Καρδίτσας, χωρητικότητας 185 υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε.

-3ο ΓΕΛ Καρδίτσας, χωρητικότητας 140 υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε.

-4ο ΓΕΛ Καρδίτσας, χωρητικότητας 180 υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε.

– ΓΕΛ Μουζακίου, χωρητικότητας 170 υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε.

-ΓΕΛ Παλαμά, χωρητικότητας 180 υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε.

-1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, χωρητικότητας 213 υποψηφίων κατηγορίας Τ.Ε.

-1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας, χωρητικότητας 222 υποψηφίων κατηγορίας Τ.Ε.

Ο διαγωνισμός

Συνολικά έχουν καταθέσει αίτηση 108.229 υποψήφιοι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία στον διαγωνισμό θα οδηγήσει τους υποψηφίους στην κατάταξή τους σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4765/2021).

Από τον συγκεκριμένο πίνακα στη συνέχεια θα επιλεγούν ανάλογα με τη σειρά κατάταξης οι διοριστέοι για τις 5.124 θέσεις μονίμων που έχουν ζητηθεί από τους φορείς του Δημοσίου και έχουν εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κατά το πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης έχει δεσμευθεί ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα εκδοθούν εντός δύο μηνών από την πραγματοποίησή του, με στόχο οι προσληφθέντες να πιάσουν δουλειά από τον Σεπτέμβριο. Οι προσλήψεις αφορούν υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, οργανισμούς.

Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, το ένα τρίτο των αιτήσεων προέρχεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και τα 2/3 από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν η συντριπτική πλειονότητα των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) αφορά τον κλάδο – ειδικότητα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών/ Διοικητικοοικονομικών. Αντίστοιχα, πρώτος στις προτιμήσεις των υποψηφίων Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) είναι ο παρεμφερής κλάδος – η ειδικότητα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών / Διοικητικού – Λογιστικού.

Η αυξημένη προτίμηση στους συγκεκριμένους κλάδους αφορά πιθανότατα το γεγονός ότι σε αυτούς γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Σάββατο εφόσον για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα χρησιμοποιηθούν σχολικές αίθουσες σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, ενώ υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν πάνω από 15.000 επιτηρητές.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γνώσεις γενικού περιεχομένου και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση που ορίστηκε στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά.

Οι επιτυχόντες θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου – κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 3.502 προορίζονται για επιτυχόντες κατηγορίας ΠΕ, οι 1.565 για επιτυχόντες κατηγορίας ΤΕ και 57 θέσεις για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου.