Τη διάθεση πίστωσης ύψους 146.550 ευρώ για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο έργο της βελτίωσης του οδικού τμήματος «Δέλτα- Καρδίτσα» ενέκρινε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους 146.550 ευρώ για το Υποέργο 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» για το έργο «κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως την είσοδο Καρδίτσας». Για το Υποέργο 5 δικαιούχος είναι η Εφορία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, ενώ Υπόλογος Διαχειριστής της Πράξης ορίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας.