Με το ποσό των 2.380.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι Καρδίτσας, Μουζακίου, Σοφάδων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα για έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.

Μεταξύ των έργων συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση ζημιών από τον «Ιανό» στο δίκτυο πoδηλατοδρόμων στην Καρδίτσα ύψους 1,7 εκατ ευρώ.

Συνολικά κατανέμονται 30 εκ ευρώ στους ΟΤΑ της χώρας με απόφαση του αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα για έργα που εντάσσονται στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικά η κατανομή έχεις ως εξής:
*Δήμος Καρδίτσας: αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο πoδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας λόγω της θεομηνίας «Ιανός» ύψους 1,7 εκατ. Ευρώ
*Δήμος Σοφάδων: αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις Λουτρών Σμόκοβου που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Διομήδης» τον Ιανουάριο 2022 ύψους 200.000 ευρώ

* Δήμος Αργιθέας:
-Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στην ΤΚ Πετρωτού ύψους 50.000 ευρώ

-Τσιμεντoστρώσεις δημοτικών οδών στην ΤΚ Λεοντίτου μετά τον Ιανό ύψους 50.000 ευρώ

-Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστρoφές στην ΤΚ Βλασίου ύψους 50.000 ευρώ

-Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στην ΤΚ Μεσοβουνίου ύψους 50.000 ευρώ

*Δήμος Μουζακίου: αποκαταστάσεις σε δίκτυα και υποδομές από προηγούμενες φυσικές καταστροφές ύψους 150.000 ευρώ

*Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές ύψους 130.000 ευρώ