Στην αξιοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας για το έτος 2022 – 2023 προχωρά ο Δήμος Καρδίτσας, μέσω του οποίου αναμένεται να καλυφθούν 18 νέες θέσεις σε 8 ειδικότητες. Συγκεκριμένα, οι 7 αφορούν ειδικότητες επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ), ενώ η όγδοη ειδικότητα αφορά τις σχολές μαθητείας του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα