1991, τον βλέπεις και... κλαις

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος από μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουλίου του 1991.

Τον βλέπεις και… κλαις! Ποσό; 1.779 δραχμές, δηλαδή περίπου 5 ευρώ σήμερα, όσο θα καλούνταν να πληρώσει μια νοικοκυρά για να μαγειρέψει δύο φαγητά στην ηλεκτρική κουζίνα με βάση τις φθινοπωρινές χρεώσεις των εταιρειών ρεύματος χωρίς τις «επιδοτήσεις».

Πόσο ήταν το 1991 ο βασικός μισθός; 78.272 δραχμές για έναν υπάλληλο, 3.501 δραχμές το ημερομίσθιο για τον εργατοτεχνίτη. Δηλαδή ο λογαριασμός της φωτογραφίας  αντιστοιχούσε στο 2% του μηνιαίου μισθού του υπαλλήλου ή στο μισό από το μεροκάματο
του εργατοτεχνίτη. Σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε λογαριασμούς ρεύματος 100  -150-200 ευρώ με μισθούς 500-800 ευρώ….
Κ.Π.