Σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας για το έργο της διαμόρφωσης και περιβαλλοντικής ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή.

Η Επιτροπή, όπως καταγράφει ο Νέος Αγών ενέκρινε επίσης την επικαιροποιημένη μελέτη και την παραλαβή της, με το έργο να έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκ ευρώ.
Η από τον Φεβρουάριο του 2022 Τεχνική Έκθεση Μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
Με αφορμή το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Καρδίτσας,
κρίθηκε αναγκαία η ανάπλαση και αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της
πόλης. Η παρέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους σκοπεύει να δώσει λύση σε προβλήματα
όπως η έλλειψη σχεδιασμού, υποδομών, προσβασιμότητας και πρασίνου. Η μελέτη αφορά
παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Καρδίτσας με στόχο την ανάδειξη των
γειτονιών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής στο σύνολο των δημοσίων χώρων. Η νέα διαμόρφωση ή αναβάθμιση των πλατειών καθίσταται απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η σχέση των κατοίκων με τον κοινόχρηστο χώρο και να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της πόλης μέσω σημειακών παρεμβάσεων. Ο σχεδιασμός, ο οποίος προτείνεται, αφορά τη διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη σε κοινόχρηστους χώρους. Στόχος των παρεμβάσεων είναι ο σχεδιασμός σύγχρονων εγκαταστάσεων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η δημιουργία μικροκλίματος μέσω των φυτεύσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η διευκόλυνση της πρόσβασης για άτομα μειωμένης κινητικότητας και η δημιουργία μικρών πόλων έλξης στις γειτονιές, με στόχο την οικονομική και κοινωνική εξέλιξή τους.
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Οι χώροι παρέμβασης που έχουν επιλεχτεί είναι :
1. Η πλατεία στα Καροπλεσίτικα (Ο.Τ.582) με έκταση 1.610 τ.μ.
2. Η πλατεία στη Σκυλοσόφου (Ο.Τ.562) με έκταση 1.660 τ.μ.
3. Η πλατεία στα εργατικά του Αγίου Φανουρίου με έκταση 2.450 τ.μ.
4. Μικρές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στο σύνολο της πόλης, με αντικατάσταση
αστικού εξοπλισμού και φωτισμού.
Η μελέτη συνοπτικά περιλαμβάνει:
Σχεδιασμό αξόνων κίνησης, χώρων στάσης και χώρων πρασίνου(στις πλατειες 1,2,3).
Κατασκευή νέων επιστρώσεων σε όλη την επιφάνεια των πλατειών, εκτός των χώρων
πρασίνου. (στις πλατειες 1,2,3).
Εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, εμπόδια στάθμευσης, ποδηλατοστάσια, φωτιστικα LED) (σε όλες τις πλατείες) Νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου. (στις πλατειες 1,2,3).
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΡΟΠΛΕΣΣΙΤΙΚΑ
Δαπεδοστρώσεις: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της πλατείας είναι υλικά με υψηλή αντοχή και ενδείκνυνται για χρήση σε πλατείες και πεζοδρόμους. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν φυσικοί κυβόλιθοι (0,10*0,10*0,05μ.), τσιμεντένιες βοτσαλόπλακες (0,40*0,40*0,05μ.) σε συνδυασμό με πλακίδια λευκού σκληρού μαρμάρου (0,10*0,10*0.05μ.) και πλάκες μαρμάρου (0,60*0,30*0.05μ.). Τα χρώματα των υλικών είναι λευκό, γκρι, μπεζ και κιτρο.
Βρύση Η βρύση που προτείνεται είναι κατασκευασμένη από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατά τη σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνίες για την διαμόρφωση όλων των
ακμών. Έχει τρία στόμια νερού σε δύο ύψη και λεκάνες απορροής.
Καθιστικά – παγκάκια Προτείνονται δύο είδη καθιστικών Α. Καθιστικό-παγκάκι από εμφανές
σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς οπλισμένο, χωρίς πλάτη. Κατά τη σκυροδέτηση θα
χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνίες για την διαμόρφωση όλων των ακμών. Στη βάση από
σκυρόδεμα τοποθετούνται κοιλοδοκοί 5*5*0,15εκ. πάνω στους οποίους βιδώνονται 4 σανίδες σύνθετης εμποτισμένης ξυλείας Ιρόκο διαστάσεων 2*0,115μ. Β. Καθιστικό-παγκάκι με βάση από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα και επικάλυψη με ξύλινες σανίδες τύπου deck. Η κατασκευή αποτελείται και από τρεις ζαρντινιέρες από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα και μία θέση για δέντρο.
Ποδηλατοστάσια Προτείνονται ποδηλατοστάσια γενικών διαστάσεων 4*0,50 μ.
Κατακευάζονται από τρείς βάσεις από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και ενδιάμεσα
τοποθετούνται καμπύλοι και ευθύγραμμοι κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί.
Κάδοι απορριμμάτων Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι μεταλλικοί, χωρητικότητας 60lt, από
περφορέ λαμαρίνα, με επιφάνεια βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος
ανθρακί, στηριζόμενοι επί στύλων. Οι κάδοι θα πακτωθούν επί των πλακοστρώσεων στις
θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη ή αλλού ύστερα από την υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Προστατευτικά κολωνάκια Ειδικά προστατευτικά κολωνάκια εργοστασιακής κατασκευής από
αμμοβολημένο σκυρόδεμα χρώματος γκρι για παρεμπόδιση ανόδου των αυτοκινήτων
τοποθετούνται στα όρια της πλατείας. Τα κολωνάκια-εμπόδια είναι εργοστασιακής παραγωγής και ο οπλισμός τους είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.
Πέργκολα Προτείνεται πέργκολα από κοιλοδοκό διατομής 0,12*0,12*0,03μ. με επιφάνεια
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος ανθρακί, Η πέργκολα έχει κολώνες
στήριξης στο επίπεδο της πλατείας από τη μία πλευρά και στο πέτρινο τοιχείο από την άλλη.
Δημιουργούνται φατνώματα ανά 2,50μ. Στην πέργκολα τοποθετούνται χιαστί σύνδεσμοι από
την πλευρά του πρασίνου. Η πέργκολα θα λειτουργήσει ως κατασκευή για αναρριχώμενα φυτά τα οποία θα φυτευτούν πίσω από το πέτρινο τοιχείο.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ
Δαπεδοστρώσεις: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της πλατείας είναι υλικά με υψηλή αντοχή και ενδείκνυνται για χρήση σε πλατείες και πεζοδρόμους. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν φυσικοί κυβόλιθοι (0,20*0,20*0,05μ.), τσιμεντένιες βοτσαλόπλακες (0,40*0,40*0,05μ.) σε συνδυασμό με φιλέτο λευκού σκληρού μαρμάρου (0,20*0.05μ.) και χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. Τα χρώματα των υλικών είναι λευκό, γκρι, μπεζ και κόκκινο.
Καθιστικά – παγκάκια Προτείνονται δύο είδη καθιστικών Α. Καθιστικό-παγκάκι από εμφανές
σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς οπλισμένο, χωρίς πλάτη. Κατά τη σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθούν φαλτσογωνίες για την διαμόρφωση όλων των ακμών. Στη βάση από
σκυρόδεμα τοποθετούνται κοιλοδοκοί 5*5*0,15εκ. πάνω στους οποίους βιδώνονται 5 σανίδες σύνθετης εμποτισμένης ξυλείας Ιρόκο διαστάσεων 2*0,115μ. Β. Καθιστικό-παγκάκι με βάση από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα και επικάλυψη κατά τα δύο τρίτα με ξύλινες σανίδες ξυλείας τύπου Ιρόκο.
Ποδηλατοστάσια Προτείνεται ποδηλατοστάσιο γενικών διαστάσεων 4*0,50 μ. Κατασκευάζεται από τρείς βάσεις από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και ενδιάμεσα τοποθετούνται καμπύλοι και ευθύγραμμοι κοιλοδοκοί χρώματος ανθρακί.
Κάδοι απορριμμάτων Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι μεταλλικοί, χωρητικότητας 60lt, από
περφορέ λαμαρίνα, με επιφάνεια βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος
ανθρακί, στηριζόμενοι επί στύλων. Οι κάδοι θα πακτωθούν επί των πλακοστρώσεων στις
θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη ή αλλού ύστερα από την υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Προστατευτικά κολωνάκια Ειδικά προστατευτικά κολωνάκια από αμμοβολημένο σκυρόδεμα
χρώματος γκρι για παρεμπόδιση ανόδου των αυτοκινήτων τοποθετούνται στα όρια της
πλατείας. Τα κολωνάκια-εμπόδια είναι εργοστασιακής παραγωγής και ο οπλισμός τους είναι
από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Δαπεδοστρώσεις: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της πλατείας είναι υλικά με υψηλή αντοχή και ενδείκνυνται για χρήση σε πλατείες και πεζοδρόμους. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν χυτό βοτσαλωτό δάπεδο κεραμιδί και μπεζ πάχους 5εκ., τσιμεντένιοι κυβόλιθοι (0,20*0,20*0,05μ.), λευκές τσιμεντένιες βοτσαλόπλακες (0,40*0,40*0,05μ.) σε συνδυασμό με φιλέτο λευκού σκληρού μαρμάρου (0,20*0.05μ.) και.
Καθιστικά – παγκάκια Καθιστικό-παγκάκι με βάση από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη κατά με ξύλινες σανίδες ξυλείας.
Ποδηλατοστάσια Προτείνεται ποδηλατοστάσιο γενικών διαστάσεων 2*0,50 μ.  Κατασκευάζεται από κοιλοδοκούς.
Κάδοι απορριμμάτων Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι μεταλλικοί, χωρητικότητας 60lt, από
περφορέ λαμαρίνα, με επιφάνεια βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος
ανθρακί, στηριζόμενοι επί στύλων. Οι κάδοι θα πακτωθούν επί των πλακοστρώσεων στις
θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη ή αλλού ύστερα από την υπόδειξη της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Προστατευτικά κολωνάκια Ειδικά προστατευτικά κολωνάκια από αμμοβολημένο σκυρόδεμα
χρώματος γκρι για παρεμπόδιση ανόδου των αυτοκινήτων τοποθετούνται στα όρια της
πλατείας. Τα κολωνάκια-εμπόδια είναι εργοστασιακής παραγωγής και ο οπλισμός τους είναι
από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ
Στις πλατείες από 4-21 θα υλοποιηθούν οι εξής αντικαταστάσεις αστικού εξοπλισμού.
Καθιστικά – παγκάκια Καθιστικό-παγκάκι με βάση από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη κατά με ξύλινες σανίδες ξυλείας.
Κάδοι απορριμμάτων Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι μεταλλικοί, χωρητικότητας 60lt, από
περφορέ λαμαρίνα, με επιφάνεια βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος
ανθρακί, στηριζόμενοι επί στύλων.
Φωτιστικά LED Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε ιστούς ύψους 5 μ.
4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
5. ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ
6. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ
7. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
8. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
9. ΓΙΟΛΔΑΣΗ (ΛΑΠΠΑ)
10. ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ
11. ΠΑΡΚΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
12. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
13. ΔΡΑΧΜΗΣ
14. ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
15. ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ
16. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17. ΕΙΡΗΝΗΣ
18. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
19. ΛΑΚΚΑ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ
20. ΑΛΑΜΑΝΗ
21. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ