Εικοσιένα σύγχρο νους χώρους πρασίνου αποκτά η πόλη της Καρδίτσας με ολοκληρωμένο σχέδιο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 και τη στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο Δήμος Καρδίτσας κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης για το έργο «Διαμόρφωση και περιβαλλοντική Ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας» προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα