Κλιμάκιο του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) από την Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης της Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής επισκέφτηκε την Κοινότητα Καστανιάς-Μούχας και προχώρησε σε έλεγχο και εκτίμηση των κατολισθητικών φαινομένων και των καταστροφών που προκάλεσε ο «Ιανός» στο πέρασμά του.

Επί δύο ημέρες, ο υπεύθυνος γεωλόγος του κλιμακίου του ΙΓΜΕ , κ. Πυργιώτης Λάμπρος, συνοδεία του Προέδρου της Κοινότητας κ. Γιάννη Γεροντόπουλου, επισκέφτηκε όλες τις πληγείσες τοποθεσίες καταγράφοντας και αποτυπώνοντας λεπτομερώς όλα τα σημεία εκείνα που υπέστησαν ζημιές, δίδοντας άμεση προτεραιότητα στις οικίες.

Τα δεδομένα των ως άνω ερευνών που συλλέχθηκαν θα μεταφερθούν στα κεντρικά γραφεία του ΙΓΜΕ στην Αθήνα, όπου θα ελεγχθούν εμπεριστατωμένα από τους αρμοδίους του Ινστιτούτου που θα καταρτίσουν τεχνική έκθεση αξιολόγησης των ευρημάτων.

Το τελικό πόρισμα που θα συνταχθεί, μαζί με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης, θα αποσταλεί στον Δήμο Καρδίτσας και στην Κοινότητά για περαιτέρω ενέργειες και εργασίες που θα γίνουν όπου επιβάλλεται.