Κατά 63 εκατ. ευρώ αυξάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τον προϋπολογισμό του μέτρου για την αγροτική οδοποιία χρηματοδοτώντας μέσω της σχετικής δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 194 έργα επί συνόλου 294 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, συνολικού προϋπολογισμού 106,8 εκατ. ευρώ (έναντι 43 εκατ. του αρχικού).

Το μεγαλύτερο ποσό κατανέμεται στην Πελοπόννησο, 16,6 εκατ. ευρώ για 26 ενταγμένα έργα κι ακολουθούν Θεσσαλία με 14,6 εκατ. ευρώ, επίσης για 26 ενταγμένα έργα. Απο τη Θεσσαλία υποβλήθηκαν συνολικά 36 αιτήσεις, οι οποίες και αξιολογήθηκαν, από τις οποίες οι 26 τελικώς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Εκτός χρηματοδότησης μένουν 100 αιτήσεις στη χώρα λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση, προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ.

«Με τελευταία καταληκτική ημερομηνία 30.03.2022 υποβολής και συμπλήρωσης των αιτήσεων, η αξιολόγηση αντί των δύο ετών που διαρκούσε συνήθως, ολοκληρώθηκε σε διάστημα ολιγότερο των έξι μηνών, ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επαναβεβαιώνοντας ότι στόχος του είναι «η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών».

Επισημαίνεται ότι οι δήμοι των οποίων οι αιτήσεις δεν επιλέχθηκαν μπορούν να υποβάλλουν προσφυγή έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου. Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

Η δράση χρηματοδοτεί την κατασκευή αγροτικών δρόμων προβλέποντας υποχρεωτικά την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωσή τους. Χρηματοδοτούνται και έργα βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων, όπως η διαπλάτυνσή τους όπως και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (όπως οχετοί απορροής όμβριων υδάτων και τοιχία αντιστήριξης).

Δεν χρηματοδοτούνται, όμως, δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, όπως την αποκατάσταση τσιμέντου ή ασφάλτου.

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης.