Άγονος ο διαγωνισμός

Άγονος κρίθηκε τελικώς από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο διαγωνισμός για το υποέργο της προμήθειας σωλήνων άρδευσης του ΤΟΕΒ Τιτανίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο « εργασίες-  προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π. Ε.  Καρδίτσας».

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη μη κατακύρωση του διαγωνισμό στο τρίτο κατά σειρά μειοδοσίας και κατόπιν αυτού καμία προσφορά δεν έγινε αποδεκτή.

Κ. Π.