Με μόλις 33 βρέφη και νήπια θα ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σχολικό έτος 2020-2021 ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του ΟΑΕΔ στην Καρδίτσα, παρά το γεγονός ότι έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 100 παιδιών. Ο Οργανισμός ανακοίνωσε τους επίσημους πίνακες αξιολόγησης και επιλογής με βάση τους οποίους επιλέχθηκαν για το Σταθμό στην Καρδίτσα 19 βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και 14 νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα