Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Καρδίτσας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνειτους μαθητές που διακρίθηκαν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022.

Συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι μαθητές:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα